Založba MATH d.o.o.

SEZNAM PUBLIKACIJ  2016             Založba MATH d.o.o., Ul. Angele Ljubičeve 1, 1211 Ljubljana

CENIK                                                                                   Tel./fax 01 5053 207, e-pošta math@siol.net www.zalozba-math.si

          MATEMATIKA za 1., 2. in 3. razred         1. TRIADA                                             SPLETNA CENA

978961610070-X          OPAZUJEMO IN ŠTEJEMO  za vrtce in za prvošolce (B. Vidic)                                             6,00 €

978961610073-4           NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 2. razred, 1. zv.  (M. Anžič, I. Žerdin)                                   10,00 €

978961610075-0           NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 2. razred, 2. zv.  (M. Anžič, I. Žerdin)                                   11,00 €

978961610076-2           NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 3. razred, 1. zv.  (M. Vidic, Z. Žnidaršič)                               11,00 €

978961610078-6           NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 3. razred, 2. zv.  (M. Vidic, Z. Žnidaršič)                               10,00 €

          MATEMATIKA za 4. 5. in 6. razred         2. TRIADA

978961610096-0           NALOGE IZ LOGIKE za drugo triado OŠ (Irena Rotovnik Aplinc)                                             9,00 €

978961610088-5           NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 4. RAZ. 9-letke  (M. Vidic, Z. Žnidaršič)                                   11,00 €

961900178-8                 2 in 2 je 4, LOGIČNO, Naloge iz logike za 3. in 4. razred (B. Somi)                                           6,00 €

961610010-6                 REŠI DRUGAČE Naloge iz mat. za 4. razred, uporabno v 5. razredu (B. Somi)                         3,00 €

978961610079-3           ZBIRKA NALOG IZ MATEMATIKE za 5. razred  (S. Drnovšek)                                                 10,00 €

961610025-4                 OSNOVNOŠOLSKA MATEMATIKA ZA V ŽEP - od 3. do 9. razreda (J. Kotnik)                     9,00 €

961610046-7                 NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 5/8, uporabno v 6. razredu  (M. Ravnak, J. Kotnik)                  3,00 €

          MATEMATIKA za 7., 8. in 9. razred        3. TRIADA 

961610009-2                 NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 6/8, uporabno v 7. razredu (Cedilnik, Španič, Kotnik)               4,00 €

961610036-X                VAJE IN KONTROLNE NALOGE IZ MAT. 6/8, uporabno v 7. razredu (E. Vižintin)                  3,00 €

961610039-7                 ZGLEDI PRESKUSOV ZNANJA IZ MAT. 6/8,  uporabno v 7. razredu (V. Vogrin                       3,00 €

961610009-2                 NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 7/8, uporabno v 8. razredu (V. Vogrin)                                         3,00 €

9616100366                  VAJE IN KONTROLNE NALOGE IZ MAT. 7/8, uporabno v 8. razredu  (E. Vižintin)                  3,00 €

9616100373                  ZGLEDI PRESKUSOV ZNANJA IZ MAT. 7/8, uporabno v 8. razredu (V. Vogrin)                        3,00 €

978961610090-8           NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 8. razred (K. A. Bilič)                                                                     8,00 €

961610005-X                     VAJE IN KONTROLNE NALOGE IZ MAT. 8/8, uporabno v 9. razredu  (E. Vižintin)             3,00 €

961610035-1                 ZGLEDI PRESKUSOV ZNANJA IZ MAT. 8/8, uporabno v 9. razredu (V. Vogrin)                         3,00 €

978961610063-7           VAJE IZ MATEMATIKE ZA 9. razred (D. Ilnikar, E. Vižintin)                                                         9,00 €

961610025-4                 OSNOVNOŠOLSKA MATEMATIKA ZA V ŽEP od 3. do 9. raz.  (J. Kotnik)                                 9,00 €

961610057-2                 NALOGE ZA PRIPRAVO NA ZUNANJE PREVERJANJE ZNANJA (D. Ilnikar, E. Vižintin)       11,00 €

961610040-8                 PREMISLI, IZRAČUNAJ, IZBERI – Vaje za kenguru od 6. do 9. raz. (M. Ceglar, D. Ilnikar)        6,00 €

961610002-1                 ALI VEŠ, DA VEŠ za 5., 6., 7., 8. in 9. razred (B. Somi)                                                                      4,00 €

961610041-6                 NALOGE IZ LOGIKE ZA OSNOVNOŠOLCE od 5. razreda dalje (B. Somi)                                7,00 €

961610047-5                 LEONARD EULER IN RAZVEDRILNA MATEMATIKA  (V. Domajnko)                                          8,00 €

961-90017-0-21             REŠENE NALOGE IZ VIŠJE MATEMATIKE (dr. Tomislav Skubic)                                              15,00 €

          LOGIKA

86-91958100-5            ZA VEDNO NEODLOČENO (Raymond Smallyan, Založba Logika)                                                  20,00 €

961-90368-2-4             ŠIFRE, UGANKE IN ZAROTA (Dennis Shasha, Založba Logika)                                                        18,00 €

961900178-8                 2 in 2 je 4, LOGIČNO, Naloge iz logike za prvo triado (B. Somi)                                                     6,00 €

978961610096-0           NALOGE IZ LOGIKE za drugo triado OŠ (Irena Rotovnik Aplinc)                                                       9,00 €

961610041-6                 NALOGE IZ LOGIKE ZA OSNOVNOŠOLCE za tretjo triado (B. Somi)                                          7,00 €

          DIDAKTIČNE IGRE S KARTAMI – MATEMATIKA, ZGODOVINA, ZEMLJEPIS

961610059-5                ČRNI PETER, PIKA IN MATEMATIKA (J. Kotnik) za 1., 2., 3., 4. r.                                                12,00 €

961610087-4                 POŠTEVANKA je lahka– DIDAKTIČNI KOMPLET (R. Marinko)                                                  9,00 €

987961610059-5           MATEMATIKA – PITAGORA - igre s kartami  (J. Kotnik) za 8. in 9. raz. in za starejše               11,00 €

961610045-9                 PRETVARJANJE MERSKIH ENOT - igre s kartami  (M. Ceglar, D. Ilnikar)                                  11,00 €

961610049-1                 VREDNOSTI ŠTEVILSKIH IZRAZOV – igre s kartami  (M. Ceglar, D. Ilnikar)                             11,00 €

961610052-1                 ULOMKI – igre s kartami (M. Ceglar, D. Ilnikar)                                                                                 10,00 €

961610066-1                 KRIŠTOF KOLUMB – Najslavnejši odkritelji raziskovalci in osvajalci (S. Padežnik)                   9,00 €

          FIZIKA, KEMIJA

961610068-8                 ZBIRKA FIZIKALNIH VAJ za 8. razred (B. Szomi Kralj)                                                                     10,00 €

961610004-1                 NALOGE IN KONTROLNE NAL. IZ FIZIKE fi7 za 8. r. 9-letke  (M. Manohin)                               6,00 €

961610095-4                 ZBIRKA FIZIKALNIH VAJ za 9. razred (B. Szomi Kralj)                                                                     11,00 €

961610006-8                 NALOGE IN KONTROLNE NAL. IZ FIZIKE fi8 za 9. r. 9-letke  (M. Manohin)                                7,00 €

961610056-4               KEMIJSKO RAČUNANJE v osnovni šoli za 7., 8. in 9. razred in za srednje šole (K. A. Bilič)       5,00 €

961610064-5                 MERSKE ENOTE Zgibanka mednarodni sistem merskih enot SI (E. Okretič, L. Sabaz)                 1,00 €

          IZBIRNI PREDMET ASTRONOMIJA

978961610058-0     SONCE, ZEMLJA, LUNA, Zbirka vaj   od 7. do 9. razreda (B. Somi)                                                       8,00 €

978961610067-X    DALJNOGLEDI IN PLANETI, Zbirka vaj   od 7. do 9. razreda (B. Szomi Kralj)                                    10,00 €

978961610091-5    ZVEZDE IN VESOLJE Zbirka vaj   od 7. do 9. razreda (B. Szomi Kralj)                                                 9,00 €

          ZA UČITELJE                                                                                                              SPLETNA CENA

978961610089-2        TRIKOTNIKI s prilogo na zgoščenki – konstrukcije, algebrske rešitve (D. S. Modic)                     19,00 €

961610044-0                 EUREKA! Fizika delcev, snovi in vesolja – za učitelje in mentorje (R. J. Blin-Stoyle)                    11,00 €

978616919904-0           Z IGRO DO UČENJA –Priročnik za delo s slepimi in slabovidnimi (Roman Brvar)                       20,00 €

961-90368-3-2              POZNATE NASLOV TE KNJIGE (Raymond Smallyan, Založba Logika)                                          20,00 €

961-90368-2-4              ŠIFRE, UGANKE IN ZAROTA (Dennis Shasha, Založba Logika)                                                       20,00 €

          BARVNE SLIKANICE za 1., 2., 3. – Spoznavanje narave

961610032-7                 PTIČKI SO ZAŽVRGOLELI  (P. Mišmaš) za 2., 3. in 4. razred SND                                      3,50 €

961610038-6                 KAM PA GRESTE? V GOZD PO GOBE (P. Mišmaš) za 2., 3. in 4. razred SND                    3,50 €

961610048-3                 MATI ZEMLJA JOČE (P. Mišmaš) za 2., 3. in 4. razred SND                                                 3,50 €

961610022-X                MALE ZGODBE O VELIKEM VOZU (M. Prosen) za 2., 3. in 4. razred SND                        3,50 €

961610054-8                 KUŠTRO IN BUŠKO (B. Vanič)                                                                                                   5,00 €

961610034-3                 ZGODBE KARIRASTEGA ZMAJA pravljice (A. Perič Kovač)                                                3,50 €

978961610093-9           PESMI ZA NAJMLAJŠE (Pavel Mišmaš)                                                                                 18,00 €

961- 6100-07-1              JESEN MED LISTAVCI (Pavle Mišmaš)                                                                                   3,00 €

DRUGA LITERATURA

987961610065-3           NEVARNA ZJEDRENOST monografija slikarja Krištofa Zupeta                                          25,00 €

987961610069-6           Dnevnik Opažanja z magičnimi tipalkami (Krištof Zupet)                                                           8,00 €

987961610069-6           STRPNOST 1, dnevniški zapisi (Krištof Zupet)                                                                            8,00 €

987961610086-1           STRPNOST 2, DNEVNIŠKI ZAPISI (Krištof Zupet)                                                                   8,00 €

978961610092-2           STRPNOST 3, Dnevniški zapisi (Krištof Zupet)                                                                             8,00 €

987961610086-1           STRPNOST 4, DNEVNIŠKI ZAPISI (Krištof Zupet)                                                                   8,00 €

987961610069-6           Leto 1968, roman (Borivoj Repe)                                                                                                     8,00 €

978961610084-7           Življenje v SMB (eS eM Be), roman (Borivoj Repe)                                                                      10,00 €

978961610097-7           ČRNO BELO V TEHNICOLORJU, roman (Borivoj Repe)                                                         12,00 €

978961691912-8                       IZPOVEDI Dnevniški zapisi (Krištof Zupet)                                                                     12,00 €

987961610099-1 (zv. 1)            NA MRTVI STRAŽI roman, knjiga 1, broširana (Jože Čampa)                                   15,00 €

978961691908-1 (zv. 2)            NA MRTVI STRAŽI roman, knjiga 2, broširana (Jože Čampa)                                    15,00 €

978961691919-7 (zv. 3)            NA MRTVI STRAŽI roman knjiga 3, broširana (Jože Čampa)                                    26,00 €

978961691930-2 (zv. 4)            NA MRTVI STRAŽI roman knjiga 4, broširana (Jože Čampa)                                     26,00 €

978-961-6919-31-9                   ZASLEDOVANJE roman (Borivoj Repe)                                                                         20,00 €

978961691920-3                       TRAGIČNI PARADOKS BIVANJA (3)  (Ivan Mrak)                                                   12,00 €

9789616919265                         KRIŽEV POT na Gradišče pri Vipavi   (Krištof Zupet)                                                    20,00 €

Na osnovi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost nismo več zavezanci.

Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

        NAROČILA SPOROČITE NA NASLOV:               Založba MATH d.o.o.

Ul. Angele Ljubičeve 1

1211  Ljubljana

                                                Tel./faks 01 5053 207, GSM 041 703 778

E-pošta math@siol.net

Spletna stran: www.zalozba-math.si

 

Prenesite si seznam publikacij.