Katalogi publikacij  

. ----------------------

     MATEMATIKA

  1., 2. in 3. razred

   4., 5. in 6. razred

   7., 8. in 9. razred

   FIZIKA

   KEMIJA

   LOGIKA

   ASTRONOMIJA

   IGRE S KARTAMI

   DRUGA LITERATURA

   seznam publikacij    ----------------------

      NAGRADNA
        NALOGA

 --------------------------

   O ZALOŽBI 

   KJE SMO?

   PIŠITE NAM 

 

  
O ZALOŽBI

Založba MATH d.o.o.
Ul. Angele Ljubičeve 1
1211  Ljubljana - Šmartno

Dejavnost DE 22.110 Izdajanje knjig
Glavna dejavnost po EU 85 110

Davčna številka SI50929771

Matična številka 5447887

Deluje od leta 1991

TRR 05100-8010146580

Direktor Jožef Kotnik

Tel/fax.: 01 50 53 207
Gsm.: 041 703 778

E-pošta:
math@siol.net

Spletna stran: www.zalozba-math.si

SEZNAM PUBLIKACIJ  

MATEMATIKA za 1., 2. in 3.razred 2011/12 CENA ZA IZVOD

             OPAZUJEMO IN ŠTEJEMO za vrtce in za prvošolce (B. Vidic) 7,08 €

NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 2. razred, 1. zv. (M. Anžič, I. Žerdin) 8,90 €

NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 2. razred, 2. zv. (M. Anžič, I. Žerdin) 10,60 €

NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 3. razred, 1. zv. (M. Vidic, Z. Žnidaršič) 12,68 €

NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 3. razred, 2. zv. (M. Vidic, Z. Žnidaršič) 10,60 €

ČRNI PETER, PIKA IN MATEMATIKA (J. Kotnik) 12,50 € 

POŠTEVANKA (R. Marinko)  9,00 €

MATEMATIKA za 4. 5. in 6.razred

NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 4. RAZ. 9-letke (M. Vidic, Z. Žnidaršič) 14,56 €

2 in 2 je 4, LOGIČNO, Naloge iz logike za 3. in 4. raz. (B. Somi) 4,80 €

NALOGE IZ LOGIKE za drugo triado osnovne šole (Irena Rotovnik Aplinc) 9,77 €

REŠI DRUGAČE Naloge iz mat. za 4. raz, uporabno v 5. razredu (B. Somi) 2,66 €

ZBIRKA NALOG IZ MATEMATIKE za 5. razred (Slavica Drnovšek) 10,58 €

OSNOVNOŠOLSKA MATEMATIKA ZA V ŽEP - od 3. do 9. raz. (J. Kotnik) 8,16 €

NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 5/8, uporabno v 6. razredu (Ravnak, Kotnik) 4,00 €

ZGLEDI PRESKUSOV ZNANJA IZ MAT. 5/8, Uporabno v 6. razredu (V. Vogrin) 4,00 €

POŠTEVANKA (R. Marinko)  9,00 €

ČRNI PETER, PIKA IN MATEMATIKA (J. Kotnik) 12,50 €

              MATEMATIKA za 7. 8. in 9.razred

             NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 6/8, uporabno v 7. razredu (Cedilnik, Španič,Kotnik) 5,00 €

VAJE IN KONTROLNE NALOGE IZ MAT. 6/8, uporabno v 7. razredu (E. Vižintin) 4,00 €

ZGLEDI PRESKUSOV ZNANJA IZ MAT. 6/8, ( uporabno v 7. razredu (V. Vogrin 4,00 €

             NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 7/8, uporabno v 8. razredu (V. Vogrin) 5,00 €

VAJE IN KONTROLNE NALOGE IZ MAT. 7/8, uporabno v 8. razredu (E. Vižintin) 4,00 €

ZGLEDI PRESKUSOV ZNANJA IZ MAT. 7/8, ( uporabno v 8. razredu (V. Vogrin) 4,00 €

VAJE IN KONTROLNE NALOGE IZ MAT. 8/8, uporabno v 9. razredu (E. Vižintin) 4,00 €

ZGLEDI PRESKUSOV ZNANJA IZ MAT. 8/8, ( uporabno v 9. razredu (V. Vogrin) 4,00 €

VAJE IZ MATEMATIKE ZA 8. razred 9-letke (K. A. Bilič) 7,62 €

             VAJE IZ MATEMATIKE ZA 9. razred (D. Ilnikar, E. Vižintin) 7,92 €

OSNVNOŠOLSKA MATEMATIKA ZA V ŽEP uporabno od 3. do 9. raz. (J. Kotnik) 8,16 €

NALOGE ZA PRIPRAVO NA ZUNANJE PREVERJANJE ZNANJA(D. Ilnikar, E. Vižintin) 9,60 €

PREMISLI, IZRAČUNAJ, IZBERI – Mat. kenguru za 6. do 9. raz. (M. Ceglar, D. Ilnikar) 6,23 €

ALI VEŠ, DA VEŠ za 5., 6., 7., 8. in 9. razred (B. Somi) 4,42 €

NALOGE IZ LOGIKE za osnovnošolce (B. Somi) 6,72 €

LEONARD EULER IN RAZVEDRILNA MATEMATIKA (V. Domajnko) 7,78 €

     ASTRONOMIJA

             SONCE, ZEMLJA, LUNA, Zbirka vaj, ASTRONOMIJA 1. sklop za 7. do 9. raz. (B. Somi) 8,64 €

DALJNOGLEDI IN PLANETI, Zbirka vaj ASTRONOMIJA 2. sklop 7. do 9. raz. (B. Szomi Kralj 10,56 €

ZVEZDE IN VESOLJE Zbirka vaj ASTRONOMIJA 3. sklop (B. Szomi Kralj) 15,50 €

                FIZIKA, KEMIJA

ZBIRKA FIZIKALNIH VAJ za 8. razred 9-letne osnovne šole (B. Szomi Kralj) 12,48 €

ZBIRKA FIZIKALNIH VAJ za 9. razred osnovne šole (B. Szomi Kralj) 15,70 €

MERSKE ENOTE mednarodnega sistema enot SI (E. Okretič, L. Sabaz) 1,00 €

NALOGE IN KONTROLNE NAL. IZ FIZIKE fi7 za 8. r. 9-letke (M. Manohin) 6,72 €

NALOGE IN KONTROLNE NAL. IZ FIZIKE fi8 za 9. r. 9-letke (M. Manohin) 6,72 €

KEMIJSKO RAČUNANJE v osnovni šoli za 7., 8. in 9. razred in za srednje šole (K. A. Bilič) 6,23 €

Za učitelje Novo! Novo! Novo

TRIKOTNIKI s prilogo na zgoščenki – konstrukcije, algebrske rešitve (D. S. Modic) 25,00 €

EUREKA! Fizika delcev, snovi in vesolja – za učitelje in mentorje (R. J. Blin-Stoyle) 12,48 €

 

DIDAKTIČNE IGRE S KARTAMI – MATEMATIKA, FIZIKA, 

ZGODOVINA - ZEMLJEPIS

             POŠTEVANKA (R. Marinko)  9,00 €

             ČRNI PETER, PIKA IN MATEMATIKA (J. Kotnik) 12,50 €

             MATEMATIKA – PITAGORA - igre s kartami (J. Kotnik) za 8. in 9. raz. in za starejše 15,00 €

PRETVARJANJE MERSKIH ENOT - igre s kartami (M. Ceglar, D. Ilnikar) 10,00 €

VREDNOSTI ŠTEVILSKIH IZRAZOV - igre s kartami (M. Ceglar, D. Ilnikar) 12,50 €

ULOMKI - igre s kartami (M. Ceglar, D. Ilnikar) 12,50 €

KRIŠTOF KOLUMB - didaktične igralne karte (S. Padežnik) od 9 do 99 let 9,00 €

BARVNE SLIKANICE za 1., 2., 3. in 4. razred – Spoznavanje narave

             JESEN MED LISTAVCI (P. Mišmaš) za 2., 3. in 4. razred SND 2,66 €

IGLAVCI PRED ZIMO (P. Mišmaš) za 2., 3. in 4. razred SND 2,66 €

PTIČKI SO ZAŽVRGOLELI (P. Mišmaš) za 2., 3. in 4. razred SND 2,66 €

KAM PA GRESTE? V GOZD PO GOBE (P. Mišmaš) za 2., 3. in 4. razred SND 2,66 €

MATI ZEMLJA JOČE (P. Mišmaš) za 2., 3. in 4. razred SND 2,66 €

             MALE ZGODBE O VELIKEM VOZU (M. Prosen) za 2., 3. in 4. razred SND 2,66 €

 

PESMI ZA NAJMLAJŠE (Pavel Mišmaš) 26,00 €

CICIBAN OPAZUJE, MERI, SKLEPA, PREMIŠLJUJE (R. Volker)  2,66  

ZGODBE KARIRASTEGA ZMAJA  (A. Perič-Kovač)  2,66 €  

KUŠTRO IN BUŠKO   Ilustrirana zgodba o dečku in škorcu ( B. Vanič) 7,67 €  

KUŠTRO IN BUŠKO    trda vezava ( B. Vanič)  9,00 € 

 

         DRUGA LITERATURA

 

DVD in knjižica  BRNA - Listi iz romana NA MRTVI STRAŽI  4 €  

 

STRPNOST 1  (Krištof Zupet)       11,68 € 

STRPNOST 2  (Krištof Zupet)       12,00 € 

STRPNOST 3  (Krištof Zupet)       12,00 €

STRPNOST 4  (Krištof Zupet)       12,00 € 

 

KRIŠTOF ZUPET - NEVARNA ZJEDRENOST Monografija  30,00 €

 

LETO 1968 (B. Repe)                                             10,44 €

Življenje v eSeMBe (B. Repe)                               20,00 €

ČRNO BELO V TEHNICOLORJU (B. Repe)    20,00 €

 

NA MRTVI STRAŽI  (J. Čampa)      20,00  € - broširana

NA MRTVI STRAŽI  (J. Čampa)      24,00 € - trda vezava

 

 

NAROČILO sporočite na naslov: 

Založba MATH d.o.o., 

Angele Ljubičeve 1, 1211 Ljubljana,

Tel./fax 01 5053 207, e-pošta math@siol.net

spletna stran www.zalozba-math.si

Prosimo, da po kliku na košarico pri izbranem naslovu knjige, izpolnite 

vse rubrike NAROČILNICE 

 

**********************************************************************************

Zbirke vaj in nalog z rešitvami:  matematika   fizika   kemija 

Matematika: 1., 2. in 3. razred    4., 5. in 6. razred    7., 8. in 9. razred

Izbirna predmeta:   logika        astronomija 

Druga gradiva:      za najmlajše         za učence            za učitelje  

                             didaktične igre s kartami-- za ponavljanje in sprostitev

                                  druga literatura     seznam publikacij   

 

 Založba MATH d.o.o.,  Ul. Anele Ljubičeve 1,  1211 Ljubljana

 Tel./fax: 01 5053 207,  E- poša: math@siol.net 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2005   Webdesign: jaki-computers.net