Katalogi publikacij  

. ----------------------

   MATEMATIKA

  1., 2. in 3. razred

   4., 5. in 6. razred

   7., 8. in 9. razred

   FIZIKA

   KEMIJA

   LOGIKA

   ASTRONOMIJA

   IGRE S KARTAMI

  DRUGA LITERATURA

 OSTALO seznam publikacij    ----------------------

      NAGRADNA
        NALOGA

 --------------------------

   O ZALOŽBI 

   KJE SMO?

   PIŠITE NAM 

 

Katalogi publikacij
  ----------------------

   NOVO! NOVO! NOVO!

   MATEMATIKA

  1., 2. in 3. razred

   4., 5. in 6. razred

   7., 8. in 9. razred

   FIZIKA

   KEMIJA

   LOGIKA

   ASTRONOMIJA

    DRUGA GRADIVA

    
  
IGRE S KARTAMI

   DRUGA LITERATURA

 

    CENIK

    Druge dejavnosti
  ----------------------

      NAGRADNA
        NALOGA

 --------------------------

   O ZALOŽBI 

   KJE SMO?

   PIŠITE NAM 

 

NOVO

           Z IGRO DO UČENJA priročnik z navodili, 

                                         zgledi in barvnimi slikami.

    Avtor Roman Brvar, 108 strani, format A4

     Otroka s posebnimi potrebami pripravljamo na premagovanje 

     čutnih ovir z usmerjeno igro in razvojem telesnih spretnosti.

 

     Staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem.

 

     Slepi in slabovidni otroci med videčimi vrstniki

       IGRA JE NAJPOMEMBNEJŠA DEJAVNOST SREDNJEGA OTROŠTVA

       DRUŽABNE, DIDAKTIČNE, USMERJENE IGRE

       PRAKTIČNE ZAPOSLITVE, MISELNI OREHI

       OKOLJE IN INTERESNI SVET OTROKA, NAZORNOST 

       OSVAJANJE PREDSTAV S TIPNO SLIKO

       SPECIALNA ZNANJA, UČILA IN PRIPOMOČKI

 

        Z IGRO DO UČENJA   30 €

 

 Knjiga je dosegljiva tudi v elektronski obliki, v formatu  EPUB, MOBI in pdf  na spletni e-knjigarni Ptica

   http://www.eknjigarnaptica.si

 

 

******************************************************************************************

****************************************************************************************** 

NOVO! NOVO! NOVO!  NAJNOVEJŠE!

 

NA MRTVI STRAŽI   2. knjiga - Ljudje in zemlja 

 

Avtor Jože Čampa ( 1893-1989)       

DRUGA KNJIGA Format A5, 340 strani, NAKLADA JE OMEJENA)

 

 

 

Roman o življenju na Notranjskem - sožitje ljudi z naravo v letih 1905 in1906 

Razmišljanja, čustvovanja, verovanje, obredi, običaji, opravila, navade in praznovanja, skrbi, žalosti in veselja

pra pradedov in pra prababic, ki so v začetku 20. stoletja tako značilna za slovenskega kmeta. 

 

 

Iz vsebine druge knjige:

 

Po dolgi zimi se zemlja prebuja in kliče gospodarje, orače in sejalce k delu.  

Velika noć z obredi, trkanje in sekanje pirhov, obujanje starih vraž, ki 

vznemirijo Alenko, Jurija in Tilna. 

Življenje zvezd in zgradba vesolja, dvomi o obstoju pekla in žalostna pesem 

o zaljubljenem dekletu na tujem (španjščice - španski bezeg).   

Načrtovanje sinove bodočnosti in trmasto vztrajanje Jurijevih staršev, prepiri, 

očitki in grobostmi stopnjevano naraščajo ob spoznanju, da se je Jurij odločil 

za Lesarjevo deklo. Alenko za praznike doma pričaka razočarani Šimen, ki si 

je z njo na Lužarjih umišljal skupno življenje. Alenka spoznava težo svoje odločitve 

in tudi dom, kjer je zagospodarita, bratova žena zdaj ni več njen.... 

Medarda, ki je skoraj po čudežu ozdravel pritegne nova učiteljica, njegove 

naklonjenosti pa si želijo še negodne mladenke....

 

Kulturna dediščina: preverljivi opisi krajev, 

kmečkih opravil, verovanj, običajev in navad, pregovorov in rekov. 

 

Nekaj za pokušino iz druge knjige:

 

Ob trkanju s pirhi so pravili:

 

Če ostane fantu špička cela, dekletu pa se zdrobi, se bosta vzela.

Če pa dekletu ritka poči si fant drugo dobi, ona pa v vodo skoči.

 

 DRUGA KNJIGA  (Format A5, 340 strani)

 NA MRTVI STRAŽI - druga knjiga      (26 €)  

  

  Knjiga je dosegljiva tudi v elektronski obliki, v formatu  EPUB, MOBI in pdf  na spletni e-knjigarni Ptica

  http://www.eknjigarnaptica.si

 

 

**********************************************************************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************

 

NA MRTVI STRAŽI - Ljudje in zemlja, PRVA KNJIGA

avtor: Jože Čampa. 

Kraj dogajanja: Bloška planota, Osebe: kmečki ljudje - naše prababice in pradedje  

 

Vsebina: Etnografska kulturna dediščina še preverljivi opisi krajev, kmečkih opravil,   

dogodkov, običajev, obredov in navad.

   Avtor Jože Čampa ( 1893-1989)   

   

Mlado kmečko dekle, Alenka, pride za deklo na Strmico in razvname srca 

treh mladeničev: Medarda, Jurija in Tilna. 

Resnični in še preverljivi opisi življenja, kmečkih del in opravil, praznovanj, 

cerkvenih obredov, sejmov in drugih pomembnih dogodkov v začetku 

20. stoletja se  izmenjujejo s prizori iz narave, z analizo čustvovanja, in 

razmišljanja glavnih junakov. Navezanost na zemljo in skrb za nasledstvo ter 

urejanje življenja potomcev. Jurijeva starša želita vsak po svoje poiskati nevesto  

svojemu sinu, ki vidi boljšo priložnost v Ameriki, kamor je hotel zvabiti tudi 

deklo Alenko, a mu to prepreči tragična nesreča, ki se izkaže kot zločin hlapca 

in polbrata Tilna, nezakonskega sina, Jurijevega očeta. Po njegovi volji Alenka, 

ki pod srcem nosi Jurijevega otroka ostane na domačiji, kjer naj bi se nadaljeval 

njegov rod. Sam pa obtežen s svojimi mladostnimi grehi in spomini, konča v 

snežnem metežu. Poleg narečnih posebnosti, številnih pregovorov in rekov je 

v romanu obilo pripovedk in pravljic, ki so v tem  času živele med ljudmi

 

  Nekaj za pokušino: 

   Kdor začne enkrat sekati gozd, ta si kmalu tudi čevlje sezuje.

 Pravšnje neveste ne najdeš za vsako leso kakor rjavo koso.

  Kadar posla v hišo jemlješ, ne glej na goldinar, da ne boš jokal kdaj za stotaki.

   Ljubezen in lepota sta kakor rožica iz strdi. Malo poduhaš, malo poližeš in 

   v rokah ti ostane še samo šop trnja in osata.

 

   PRVA KNJIGA JE IZŠLA V MEHKI IN TRDI VEZAVI (Format A5, 344 strani)

   Knjiga bo dosegljiva tudi v elektronski obliki, v formatih:  EPUB, MOBI in PDF 

 

   NAROČAM  MEHKO VEZANO KNJIGO (20 €)  

 

***************************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************************

 

NALOGE IZ LOGIKE za drugo triado osnovne šole 

 

 

Irena Rotovnik Aplinc: NALOGE IZ LOGIKE za drugo triado osnovne šole             7,61 €

********************************************************************************************************************************************

 

ZA OSMOŠOLCE !  

NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 8. RAZRED   

***zgledi, rešitve vseh nalog, formule, enačbe ***       
  

         Vsako poglavje uvedejo po trije rešeni ZGLEDI. 
          Vsebina:
        Racionalna števila, Seštevanje in odštevanje, 
        Množenje in deljenje, Potence, Korenjenje,
        Izrazi s spremenljivkami, Premo sorazmerje, 
        Obratno sorazmerje, Toćka v ravnini, 
        Krog in deli, Pitagorov izrek, Kocka in kvader, 
        Večkotniki.
   
     Rešitve nalog so ob koncu vsakega poglavja.

        

 

Na notranji strani ovitka in pred poglavji so formule, računski zakoni, enčbe

 Format 148 x 210 mm (A5) 88 strani   

 

         

 Ana Katjuša Bilič: NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 8. RAZRED                                 7,62 € 

 

         

 

Ana Katjuša Bilič: NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 8. RAZRED            7,62 € 

 

********************************************************

 

Jože ČAMPA: BRNA, listi iz romana NA MRTVI STRAŽI

Roman z 

DVD in knjižica  BRNA - Listi iz romana Jožeta Čampe NA MRTVI STRAŽI.   

 

      

   

 BRNA - sestavljena pustna maska            Jože Čampa 1893-1989             J. Čampa s sestrama pred  pred rojstno

(rusa, gamela, kamela)                                                                                 hišo na Strmici.                           

 

DVD in knjižica  BRNA - Listi iz romana NA MRTVI STRAŽI               4 €

********************************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************************

****************************************************************

Dušan S. Modic: TRIKOTNIKI  konstrukcije, algebrske rešitve s prilogo na zgoščenki

          Več kakor 370 konstrukcij trikotnikov načrtanih v knjigi format A4 in na zaslonu 
          "Po korakih"  s programom RIŠ (Ravnilo in šestilo):
       
     učitelje in profesorje 
             študente, 
             dijake, 
             učence in druge ljubitelje GEOMETRIJE ... 

 

 

 

                           

TRIKOTNIKI  konstrukcije, algebrske rešitve s prilogo na zgoščenki ...... 25 €  


******************************************************************************

Format A4, 68 strani 

 

NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 5. RAZRED 9-LETKE               9,98 €         

 

********************************************************************************************************

NOVO! NOVO!

****************************************************************************************** 

 IZPOVEDI  (Krištof Zupet)               10,00 €

  Dnevniški zapisi slikarja izšlo 2014

  

  

  Objavljena knjižna dela: 
  Katedrala sv. Jožefa, 1991
  Erotika tuje dežele, estetika, 2002
  Nevarna zjedrenost, slikarjeva  monografija, 2005   
  Dnevnik, Opažanja z magičnimi tipalkami, 2006

  STRPNOST 1, 2, 3 in 4

                             

 IZPOVEDI  (Krištof Zupet)               10,00 €

 

Krištof Zupet, slikar in pisec, Župančičev nagrajenec 1972

NOVO! NOVO1 NOVO! 

 

Krištof Zupet Dnevniški zapisi o slikarstvu umetnosti, umetnikih ...

   

 
Krištof Zupet:  STRPNOST 4                                                                        12,00 €   
 

 

       

Avor portretov znanih Slovencev je slikar Kriđtof Zupet Vsakoletna razstava ob kulturnem prazniku v OŠ Horjul

 

 
Zupet Krištof:  STRPNOST 1 Dnevniški zapisi
 
     
   Slikar portretist Krištof Zupet je ob svojem osnovnem poslanstvu tudi v  
  literaturi znano in zanimivo ime. V dnevniških zapisih STRPNOST 1 je   
  še bolj neposreden spremljevalec našega časa kakor v DNEVNIKU 
  Opažanja z magičnimi tipalkami, ki je izšel leta 2006.                           
  Dnevniški zapisi so prežeti s poetičnimi razmišljanji in intimnimi iskanji, 
  z ocenami lastnega dela in dela drugih slikarjev sodobnikov.                  
  Nadaljevanje in poglobljeno razmišljanje ob vztrajnem prizadevanju      
  in vztrajanju v post-ekspresionističnem odslikavanju sveta, je v                
  Dnevniških zapiskih STRPNOST 1 osebno doživeto in zgodovinsko 
  zvesto popisano. 
  Medčloveški odnosi in moralne vrdnote, ki jih med iskanjem svoje poti    
  vselej postavlja v ospredje, naslanja na krščansko in narodnostno izročilo, 
  ki jim ostaja zvest, kakor tudi svojim vzornikom:  
  
Vincentu Van Goghu,  Ivanu Groharju, Ivanu Mraku in Karli Bulovčevi.
 
 
  
STRPNOST 1                                                                                                                       11,68 € 
 
***********************************************************************************************************************
 

Nadaljevanje in poglobljeno razmišljanje 
Dnevniških zapisov STRPNOST 1 ob 

vztrajnem prizadevanju in vztrajanju pri 
odslikavanju resničnosti sveta, je osebno, 
doživeto
in zvesto popisano. 

Medčloveški odnosi in moralne vrdnote, ki jih avtor slikar med iskanjem svoje poti vselej 
postavlja v ospredje, naslanja na krščansko in narodno izročilo, ki mu ostaja zvest, kakor 

tudi svojim vzornikom: kiparki Karli Bulovec, dramatiku Ivanu Mraku in slikarjema 

Ivanu Groharju ter Vincentu van Goghu. 

 
Od leta 1960 ob Prešernovem dnevu razstavi svoja dela v avli Osnovne šole Horjul. 
 
Krištof Zupet:  STRPNOST 2                                                                        12,00 €   
 
****************************************************************************************

 

Krištof Zupet:  STRPNOST 3                                             12,00 €  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krištof Zupet:  STRPNOST 3                                                                        12,00 €   
****************************************************************************************

 

DNEVNIK Krištofa Zupeta Opažanja z magičnimi tipalkami

 

 

 

 

 

 

 

Krištof Zupet: DNEVNIK  Opažanja z magičnimi tipalkami                                    11,68 € 
**********************************************************************************************************************

 

Monografija slikarja portretista Krištofa Zupeta

KRIŠTOF ZUPET  NEVARNA ZJEDRENOST
1961-2004 MONOGRAFIJA     
64 barvnih reprodukcij in 92 črnobelih risb
Portreti znamenitih Slovencev, krajine, šopki, Ljubljana ...200 strani       
Besedila v slovenščini in angleščini: Janez Zupet, Taras Kermauner, Ivan Mrak

 

MONOGRAFIJA SLIKARJA KRIŠTOFA ZUPETA trda vezava                                            35,00 €

 
 
****************************************************************************************
 

 

 
Borivoj Repe  LETO 1968 roman
 
                 
Avtor Borivoj Repe življensko zgodbo glavnega junaka postavi v čas študentskih nemirov 
v Evropi in pri nas. Ljubezenski in erotični odnosi med njim in usodnimi ženskami Ariano, 
Marjetico, Zvezdico, ...., se prepletajo s kritičnimi pogledi na družbeno in politično življenje 
v času totalitarnih režimov. V opise zgodovinskih dogodkov, ki vplivajo na življenje glavnega 
junaka, vpleta humorno kritične in erotično naturalistične sekvence, ki barvajo njegova 
razmišljanja o moralnih in etičnih problemih. Njegova opažanja so prežeta z razmišljajočo 
poetiko, intimnimi iskanji, z ocenami in obsodbami totalitarizmov vseh vrst. Vodilo pa so 
medčloveški odnosi in moralne vrdnote, ki jih glavni junak med iskanjem svoje poti 
postavlja v ospredje.
 
 
Borivoj Repe: LETO 1968, roman                                       10,44 € 
 
****************************************************************************
 
 
Borivoj Repe: Življenje v SMB, roman
 

                                  Življenje v ES EM BE ( v JNA)                                    

Ljudje so različni, nekateri se uklonijo vsaki sili, drugi se vselej upirajo, 
četudi v lastno škodo. Vsak vojak je življenje v Esembe doživljal drugače. 
Eni so služili vojsko v zglednih kasarnah, kjer so živeli v domala človeškem 
okolju, drugi pa v bolj ali manj nemogočih pogojih. V nekaterih kasarnah so 
imeli na voljo tri menije, centralno kurjavo in toplo vodo, kuhali so jim šolani 
kuharji, komandirali oficirji z akademijo. Nekateri pa so preživljali svoj vojni 
rok drugače, dostikrat ni bilo ravno prijetno. Mnogi vojaki so preživeli več  
mesecev na stražarskem mestu, drugi – kancelarijski pacovi pa so se debelili 
v pisarnah pod patronatom bolj ali manj naklonjenih oficirjev.

Posledice takšnih razlik so jasne, nekateri so se s solznimi očmi poslavljali 
od dragih starešin in so danes deklarirani Jugonostalgiki, drugi, teh je 
najbrž več pa so si za vselej zapomnili mesece, ki so jih preživeli v ESEMBE.

Poleg mož, ki so malo govorili, več pa preklinjali, so bile tudi ženske, ki so jih 
bolj ali manj vneto čakale. Marsikatera pa je obupala med tem čakanjem, 
dogajale so se prave male solzave drame. Junaki romana 
                                Življenje v Es Em Be 
so si pomagali na vse mogoče načine, nekateri v stilu filmskih junakov, 
drugi po Švejkovem receptu, tretji s popolnim obupom. Tudi takšnih, ki 
so za majhne znake naklonjenosti svojih starešin vohljali za svojimi tovariši 
in jih cinkarili, se ni manjkalo. Na koncu pa so le (skoraj) vsi preživeli.

Borivoj Repe:  Življenje v ES EM BE                                                              25,00 €
 
 
 
 
 
 
 

Zbirke vaj in nalog z rešitvami:  matematika                fizika   kemija 

 

Matematika: 1., 2. in 3. razred   4., 5. in 6. razred 7., 8. in 9. razred  

Izbirna predmeta:   logika   astronomija      

Druga gradiva: 

                                   novo_novo_novo                                  druga literatura     

                             didaktične igre s kartami -- za ponavljanje in sprostitev

 

 

 

 

  na vrh strani

 

 

Copyright 2005   Webdesign: jaki-computers.net