OSNOVNOŠOLSKA MATEMATIKA ZA V ŽEP

J. Kotnik

V priročni knjižici je v strjeni obliki na zelo razumljiv način razložena vsa snov matematike ter geometrije, ki jo otrok mora poznati v osnovni šoli. Knjižica je preprosta za uporabo in zelo praktična, zato je primerna za vse učence, ne glede na njihovo predznanje. Primerna je od vključno 1. razreda dalje. Priporočamo jo kot vodnik za pripravo na zaključna eksterna preverjanja znanja. Služi pa tudi kot odličen pripomoček za utrjevanje snovi v srednji šoli.

 

 

 

Vsako poglavje in podpoglavje ima razumljivo strukturo: računsko operacijo, pravila in izračunane zglede, kot je prikazno spodaj. 

ep_seštevanje12.jpeg


Vsebinsko kazalo:
1. Množice
2. Aritmetika
3. Algebra
4. Funkcije
5. Enačbe in neenačbe
6. Merjenje količin, obsegi in ploščine, površine in prostornine

Knjižica lahko služi otroku kot odličen sopotnik pri matematiki. Njena majhnost (10,5 cm X 15,5 cm) pa omogoča, da jo otrok lahko vzame vedno s seboj - saj gre v vsak žep!

 

9,00 €
Količina: