NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 2. RAZRED - 2. zvezek

Metka Anžič, Irena ŽerdinNALOGE IZ MATEMATIKE ZA 2. RAZRED - 2. zvezek

Dodatne vaje in naloge, ki podpirajo snov v učbeniku in služijo utrjevanju znanja sta avtorici zbrali in uredili na osnovi svojih dolgoletnih izkušenj. Učencem, učiteljem in staršem bodo v pomoč in vzpodbuda pri trajnem osvajanju znanja in njegovi uporabi.

 

11,00 €
Količina: