Naloge iz matematike za 2. razred 1. zvezek

M. Anžič, I. Žerdin

NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 2. RAZRED - 1. zvezek

V svoji večletni učiteljski praksi sta avtorici spoznali, da sprotno utrjevanje snovi bistveno vpliva na razumevanje in sposobnost uporabe pridobljenega znanja. Zbrane naloge sta vrsto let dajali učencem, ki si to želijo in drugim, ki za osvajanje temeljnih učnih ciljev potrebujejo več utrjevanja. Naloge so razporejene po poglavjih, ki sledijo učnemu načrtu in se ujemajo s poglavji v učbeniku za 2. razred. V zbirki so poleg direktnih nalog tudi naloge z besedilom, ki povezujejo jezikovni pouk in matematiko. Prepričajte se, da zbirka nalog učencem, učiteljem in staršem močno olajša delo pri osvajanju učnih vsebin, izboljša uporabo znanja in učni uspeh.

10,00 €
Količina: