Založba MATH d.o.o.

Naslov: Ul. Angele Ljubičeve 1, 1211 Ljubljana - Šmartno
Tel/fax.: 01 50 53 207, Gsm.: 041 703 778, 
Spletna stran: www.zalozba-math.si
Dejavnost DE 22.110 Izdajanje knjig,
Glavna dejavnost po EU 85 110
Davčna številka 50929771, Matična številka 5447887, 
Deluje od leta 1991
TRR 05100-8010146580, Direktor Verner Kotnik

Predstavitev dejavnosti Založbe MATH d.o.o.

Naš založniški program obsega:

 • Osnovnošolska učna gradiva za PRVO, DRUGO in TRETJO TRIADO: delovni zvezki, zbirke vaj, nalogin preskusov
 • matematika
  Opazujemo in štejemo,
  Naloge iz matematike za 2. razred (1.in 2. zv.)
  Naloge iz matematike za 3. razred (1.in 2. zv.)
  Naloge iz matematike za 4. razred  
  Zbirka nalog iz matematike za 5. razred
  Naloge iz matematike za 8. razred
  Vaje iz matematike za 9. razred
  Naloge za pripravo na preskuse znanja 789 - EXTERCI !
  Zgledi preskusov znanja za 7., 8. in 9. razred
  fizika
 • Zbirka vaj iz fizike za 8. razred,
  Zbirka vaj iz fizike za 9. razred,
  Naloge in kontrolne naloge iz fizike fi7, fi8
  Kemijsko računanje in sledijo snovi tretje triade.
   
 • Barvne slikanice, zgodbe, pravljice (Jesen med listavci, Iglavci pred zimo, Ptički so zažvrgoleli..., Kam pa greste? V gozd po gobe, Mati Zemlja joče, Male zgodbe o velikem vozu, Kuštro in Buško, Zgodbe karirastega zmaja); za najmlajše

 • Poučne igre s kartami 
  Namenjene so motivaciji, ponavljanju in utrjevanju znanja matematike, fizike in geografije.

 • Poštevanka
 • Črni Peter Pika in matematika
 • Pretvarjanje merskih enot
 • Vrednosti številskih izrazov 
 • Ulomki
 • Pitagora
 • Krištof Kolumb 


 • Izbirni predmet Logika (2 in 2 je 4 Logično, Naloge iz logike za drugo triado, Naloge iz logike za osnovnošolce),

 • Izbirni predmet Astronomija (Sonce Zemlja, Luna, Daljnogledi in planeti, Zvezde in vesolje)

  Priprave na tekmovanja in preskuse znanja
 • Naloge za pripravo na preskuse znanja 789 - EXTERCI
 • Zgledi preskusov znanja za 7., 8. in 9. razred 
 • Reši drugače (B. Szomi)
 • Ali veš, da veš?
 • Osnovnošolska matematika za v žep
  Leonard Euler in razvedrilna matematika (V. Domajnko)

 • Za učitelje in profesorje
 • Trikotniki (D. Modic)
 • Eureka - fizika delcev, snovi in vesolja (R. J. Blin-Stoyle) 
 • Z igro do učenja (R. Brvar)

 • Literarna dela
 • Nevarna zjedrenost - monografija slikarja Krištofa Zupeta,
 • Strpnost 1, 2, 3 in 4 - Dnevniški  zapisi slikarja (K. Zupet)
 • Izpovedi (K. Zupet)
  Leto 1968 (B. Repe)
 • Življenje v SMB (B. Repe)
 • Črno belo v tehnicolorju (B. Repe)
 • NA MRTVI STRAŽI (1., 2 in 3. del) Zgodovinski roman - opis življenja in dela naših pradedov in prababic v začetku 20. stoletja. Avtor Jože Čampa. Ljubezenska zgodba obogatena s opisi običajev in navad, s pregovori in reki, povestmi, pravljicami in pripovedkami.
 • Iz recenzije:  Roman o življenju na Notranjskem v letu 1905. Avtor obuja tradicionalne običaje, obrede, opravila, navade in veselje kmečkega človeka, v kateri ne manjka romantike. Vez med človekom in zemljo je, ob razletu zgodbe o prepovedani ljubezeni, postavljenja v središče.  Poleg klenega jezika, številnih pravljic, mitov, ljudskih pregovorov in rekov  so  etnografske, moralne, in estetske sestavine največja odlika družbeno zgodovinskega romana.
 • Četrta knjiga romana Na mrtvi straži - je vtisku.
 • Tragični paradoks bivanja (Ivan Mrak)