Naslov založbe MATH d.o.o. :

ulica Angele Ljubičeve 1,

1211 Ljubljana - Šmartno

Kratka predstavitev dejavnosti Založbe MATH d.o.o.

Naš založniški program obsega: osnovnošolska učna gradiva, delovne zvezke, zbirke vaj in nalog s področij matematike, logike, fizike, kemije, biologije in astronomije, poučne barvne slikanice za najmlajše (Jesen med listavci, Iglavci pred zimo, Ptički so zažvrgoleli..., Kam pa greste? V gozd po gobe, Mati Zemlja joče), zgodbe, pravljice (Male zgodbe o velikem vozu, Kuštro in Buško, Zgodbe karirastega zmaja) še igre s kartami za učenje poštevanke in računstva za 1. triado (Poštevanka, Črni Peter Pika in matematika). Igre s kartami (Pretvarjanje merskih enot, Vrednosti številskih izrazov, Ulomki, Pitagora in Krištof Kolumb) so namenjene utrjevanju znanja matematike v drugi in triadi. Kemijsko računanje in Zbirka vaj iz fizike za 8. in 9. razred pa sledijo snovi tretje triade. Izbirna predmeta Logika in Astronomija (2 in 2 je 4 Logično, Naloge iz logike za osnovnošolce, Sonce Zemlja, Luna, Daljnogledi in planeti, Zvezde in vesolje) navajajo učence k samostojnemu razmišljanju in opazovanju, zbirke nalog (Reši drugače, Premisli, izračunaj, izberi, Ali veš, da veš?) pa služijo pripravam na tekmovanja. Skromen seznam literarnih del obsega romane (Leto 1968, Življenje v SMB, Črno belo v tehnicolorju) Dnevniške zapise (Strpnost 1, 2, 3 in 4) ter barvno. monografijo slikarja Krištofa Zupeta v slovenskem in angleškem jeziku (Nevarna zjedrenost). Najnovejši zgodovinski roman NA MRTVI STRAŽI (1. del) opisuje življenje in delo naših pradedov in prababic v začetku 20. stoletja. Avtor Jože Čampa je ljubezensko zgodbo obogatil s opisi običajev in navad, s pregovori in reki, povesti, pravljice in pripovedke