MATEMATIKA   

Za drugo triletje 4., 5., 6. razred  

Zbirke vaj in nalog z rešitvami:  matematika   fizika   kemija 

Matematika: 1., 2. in 3. razred    4., 5. in 6. razred    7., 8. in 9. razred

Izbirna predmeta:   logika        astronomija 

Druga gradiva:      za najmlajše         za učence            za učitelje  

                             didaktične igre s kartami-- za ponavljanje in sprostitev

                                  druga literatura     seznam publikacij   

 

 Založba MATH d.o.o.,  Ul. Anele Ljubičeve 1,  1211 Ljubljana

 Tel./fax: 01 5053 207,  E- poša: math@siol.net 

***************************************************************************************************************************

 

4. RAZRED

 ZBIRKA NALOG IZ MATEMATIKE ZA 4. razred    104 strani  format A4 

 

 

VAJA DELA MOJSTRA    NOVE VAJE - NOVO ZNANJE -  NOV MOJSTER       

Najboljša priprava za uspešno nadaljevanje v  5. razredu  je reševanje nalog iz Zbirke za 4. razred. 

********************************************************************************************************

 M. Vidic, Z. Žnidaršič: ZBIRKA NALOG IZ MATEMATIKE ZA 4. razred                            14,56 € 

POŠTEVANKA, POŠTEVANKA -- Treba je vaditi, da jo znamo.

 

 
 

Uspešno ob sodelovanju med učencem in učiteljem.

Trening in zabava med sodelovanjem učenca in staršev.

Skupaj z otrokom doživite njegovo napredovanje v spretnosti in hitrosti.
Prilagodite se otroku, ne skoparite s pohvalo. 

Z našim pripomočkom in Vašo pasivno pomočjo pri obračanju
kartončkov bo hitreje napredoval.

Uspeh se bo kmalu pokazal tudi pri drugih dejavnostih. 

 

POŠTEVANKA                                                                                                9,00 €   

 

**********************************************************************************************************************

 

ČRNI PETER, PIKA IN MATEMATIKA

            

Na kartah, razen na ČRNI PIKI, so zapisani računi, ki naj jih igralci izračunajo in ugotavljajo ali imajo med svojimi kartami pare. 
Zgled: karta 4 . 3 =  in karta 6 . 2 =  tvorita par, ker imata enak rezultat 12.  

 

Pred igro premešamo karte in jih razdelimo med igralc. Vsak igralec dobi 5 ali 7 krat po eno karto.  

Najprej vsak igralec pregleda karte in izloči pare. 
Igralec desno od delilca ponudi svoj šop kart naslednjemu igralcu. Ta sme izvleči eno karto in jo pridružiti svojim. Če se rezultat računa na izvlečeni karti ujema z rezultatom računa na kateri  izmed njegovih kart je osvojil par, ki ga izloči iz igre, iz kupa nerazdeljenih kart pa vzame eno karto, če je tudi izvlečena karta v paru s katero od njegovih kart, izloči še ta par in ponovi postopek, preostale karte pa ponudi naslednjemu igralcu. Tako igrajo toliko čas, da izločijo vse pare,  igralci, razen tistega, ki ima Črno Piko, pa ostanejo brez kart.

Možnih je še več različic igre. Igramo lahko tudi igro SPOMIN pri kateri kartam položenim z licem na podlago in razporejenim v različne vzorce (pravokotnik, kvadrat, veriga, obroč itd.) iščemo ustrezne pare po spominu in preverjamo zapisane račune.  Za začetek in spoznavanje lahko kate razprostremo po mizi in igralcem naročimo naj vsak zbere kar največ parov. Igralci naj sami predlagajo nove igre in pravila.

Z igrami SEŠTEVANJE, ODŠTEVANJE, MNOŽENJE in DELJENJE na sproščen in zabaven način utrjujemo osnovne računske operacije in njihove lastnosti z računanjem na pamet.

 

J. Kotnik:  ČRNI PETER PIKA IN MATEMATIKA  -  IGRE S KARTAMI
                                                
za učence od 1. razreda in dalje                          12,50 €

 

ZA več IGER S KARTAMI -- za ponavljanje in sprostitev  Glej   didaktične igre s kartami  

 

 

 ***********************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 5. RAZRED

ZBIRKA NALOG za 5. razred     (Format A4, 68 strani) 

 

     

 

   

                                

Za utrditev, nadgraditev in praktično uporabo znanja. 

Za boljšo oceno , za uspešno napredovanje.

 

Slavica Drnovšek: NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 5. RAZRED                                                9,98 € 

 

 

 

 

 

B. Somi:  REŠI DRUGAČE Naloge iz mat. za 4. raz., za 5. razred 9-letke. 2,66 €

OSNOVNOŠOLSKA MATEMATIKA ZA V ŽEP  (10,5 krat 15,5 cm)  
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove, pravila in izračunani zgledi - snov od 3. do 9. raz.   

 

 J. Kotnik:  OSNOVNOŠOLSKA MATEMATIKA ZA V ŽEP 8,16 €       

 

*********************************************************************************************************

 

Didaktične igre s kartami: VREDNOSTI ŠTEVILSKIH IZRAZOV

 

   

 

M. Ceglar, D. Ilnikar:  VREDNOSTI ŠTEVILSKIH IZRAZOV: 
               
IGRE S KARTAMI za učence od 5. r. dalje                           12,50 €

*****************************************************************

ULOMKI

 

 

M. Ceglar, D. Ilnikar:  ULOMKI – ŠTIRI IGRE S KARTAMI 
                       
za učence od 5. r. dalje                                                12,50 €

 

ZA več IGER S KARTAMI -- za ponavljanje in sprostitev  Glej   didaktične igre s kartami  

 

*********************************************************************************************************

*********************************************************************************************************

6. RAZRED

 

 

M. Ravnak, J. Kotnik: NALOGE IZ MATEMATIKE  5/8, uporabno v 6. razredu                         4,00 €

 

 

 

A. K. Bilič: VAJE IZ MATEMATIKE ZA 6. razred                        

 V pripravi

 

      

   V pripravi

 

 

V. Vogrin:  Zgledi preskusov znanja za 5/8, upoabno v 6. razredu                                      6,23 € 

 

    

*********************************************************************************************************

OSNOVNOŠOLSKA MATEMATIKA ZA V ŽEP  (10,5 krat 15,5 cm)  
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove, pravila in izračunani zgledi - snov od 3. do 9. raz.   

 

 J. Kotnik:  OSNOVNOŠOLSKA MATEMATIKA ZA V ŽEP 8,16 €       

 

*********************************************************************************************************

 

Didaktične igre s kartami: VREDNOSTI ŠTEVILSKIH IZRAZOV

 

 

 

M. Ceglar, D. Ilnikar:  VREDNOSTI ŠTEVILSKIH IZRAZOV: 
               
IGRE S KARTAMI za učence od 5. r. dalje                           12,50 €

*****************************************************************

ULOMKI

 

 

M. Ceglar, D. Ilnikar:  ULOMKI – ŠTIRI IGRE S KARTAMI 
                       
za učence od 5. r. dalje                                                12,50 €

 

ZA več IGER S KARTAMI -- za ponavljanje in sprostitev  Glej   didaktične igre s kartami  

 

*********************************************************************************************************

*********************************************************************************************************

Zbirke vaj in nalog z rešitvami:  matematika   fizika   kemija 

Matematika: 1., 2. in 3. razred    4., 5. in 6. razred    7., 8. in 9. razred

Izbirna predmeta:   logika        astronomija 

Druga gradiva:      za najmlajše         za učence            za učitelje  

                             didaktične igre s kartami-- za ponavljanje in sprostitev

                                  druga literatura     seznam publikacij   

 

 Založba MATH d.o.o.,  Ul. Anele Ljubičeve 1,  1211 Ljubljana

 Tel./fax: 01 5053 207,  E- poša: math@siol.net