Dobrodošli na spletni strani založbe MATH d.o.o.

MATEMATIKA ZA 1. TRILETJE    (1., 2. in 3. razred)

 1. razred

Barbara Vidic: OPAZUJEMO IN ŠTEJEMO                                                                                 7,08 €

 2. razred

M. Anžič, I. Žerdin: NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 2. RAZRED    1. zvezek                       8,90 €

M. Anžič, I. Žerdin: NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 2. RAZRED    2. zvezek                  10,60 € 

 3. razred

M. Vidic, Z. Žnidaršič: NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 3. RAZRED   1. zvezek                  12,68 € 

M. Vidic, Z. Žnidaršič: NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 3. RAZRED 2. zvezek                    10,60 € 

 

1., 2. in 3. razred

R. Marinko: POŠTEVANKA                                                                                              9,00 € 

J. Kotnik:  OSNOVNOŠOLSKA MATEMATIKA ZA V ŽEP                                          8,16 €  

J. Kotnik:  ČRNI PETER PIKA IN MATEMATIKA  -  IGRE S KARTAMI                  12,50 €

S. Padežnik:  KRIŠTOF KOLUMB  - zgodovina odkritij-                                            9,00 € 

**********************************************************************************************************************************************

Barbara Vidic: OPAZUJEMO IN ŠTEJEMO

 

 

 

 

 VAJE ZA PRIDOBIVANJE OSNOVNIH 

 POJMOV  OB PRVEM VSTOPU V ŠOLO

 

  obdelani pojmi, ki jih otrok ob vstopu v šolo 

 potrebuje za uspešen razvoj logičnega mišljenja.

 

  Uporaba zagotovlja pravilne predstave 

  osnovnih matematičnih pojmov in je 
  najboljša priprava na prvi šolski mesec.   

  

OPAZUJEMO IN ŠTEJEMO                                                                                        7,08 € 

                                                                                                        

Včasih se že v prvem triletju pojavijo težave in skrbi, da ne bodo dovolj uspešni 

*** takrat potrebujejo več vaje za:

                * utrjevanje znanja

                * poglobitev razumevanja snovi

                * spešno pridobivanje delovnih navad  

                * izboljšanje uporabe znanja 

                * doseganje boljšega učnega uspeha  

Zanesljiva pot do uspeha je uporab naših gradiv. 

Metka Anžič, Irena Žerdin 

NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 2. RAZRED:  1. in 2. zvezek

   Dodatne vaje in naloge, ki podpirajo 
   snov v učbeniku in služijo utrjevanju
   znanja sta avtorici zbrali in uredili 
   na osnovi svojih dolgoletnih izkušenj.
   
   Učencem, učiteljem in staršem 
   bodo v pomoč in vzpodbuda pri 
   trajnem osvajanju znanja 
   in njegovi uporabi.
  
   

M. Anžič, I. Žerdin: NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 2. RAZRED     1. zvezek               8,90 € 

 

   V svoji večletni ušiteljski praksi sta avtorici spoznali, 
     da sprotno utrjevanje snovi bistveno vpliva na razumevanje 
     in sposobnost uporabe pridobljenega znanja. 

     Zbrane naloge sta vrsto let dajali učencem, ki si to želijo in drugim, 
     ki za osvajanje temeljnih učnih ciljev potrebujejo več utrjevanja. 

     Naloge so razporejene po poglavjih, ki sledijo učnemu načrtu 
     in se ujemajo s poglavji v učbeniku za 2. razred. 

     V zbirki so poleg direktnih nalog tudi naloge z besedilom, ki  povezujejo jezikovni pouk in matematiko.  

Prepričajte se, da zbirka nalog učencem, učiteljem in staršem močno olajša delo  
pri osvajanju učnih vsebin, izboljša uporabo znanja in učni uspeh.

M. Anžič, I. Žerdin: NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 2. RAZRED    2. ZVEZEK                 10,60 €    

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 3. RAZRED   1. in 2. zvezek

 
 
     * utrjevanje znanja
 
* poglobitev razumevanja snovi
 
* uspešno pridobivanje delovnih navad  
 
* izboljšanje uporabe znanja 
 
* doseganje boljšega učnega uspeha
 
 
Prenovljeno po učnem načrtu 9-letke.  
**Vse naloge o denarju so v evrih.* 
 
 

M. Vidic, Z. Žnidaršič: NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 3. RAZRED   1. zvezek              12,68 € 

 
    
 

M. Vidic, Z. Žnidaršič:  NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 3. RAZRED 2. zvezek                 10,60 € 

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

POŠTEVANKA  Treba je vaditi, da jo znamo.

 
 
 
 

Uspešno ob sodelovanju med učencem in učiteljem.

Trening in zabava med sodelovanjem učenca in staršev.

Skupaj z otrokom doživite njegovo napredovanje v 

spretnosti in hitrosti.

 

Prilagodite se otroku, ne skoparite s pohvalo. 

Z našim pripomočkom in Vašo pasivno pomočjo pri obračanju
kartončkov bo hitreje napredoval.

Uspeh se bo kmalu pokazal tudi pri drugih dejavnostih. 

 

 

 

 

 

 

 

POŠTEVANKA                                                                                               9,00 €   

 

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

OSNOVNOŠOLSKA MATEMATIKA ZA V ŽEP (10,5 krat 15,5 cm) 

Računske operacije, pravila in izračunani zgledi - snov od 3. do 9. razreda OŠ  

 

                                          

 

 J. Kotnik:  OSNOVNOŠOLSKA MATEMATIKA ZA V ŽEP                                    8,16 €       

 

*************************************************************************************************************************

 

ČRNI PETER, PIKA IN MATEMATIKA    Didaktična igra s kartami

            

Na kartah, razen na ČRNI PIKI, so zapisani računi, ki naj jih igralci izračunajo in ugotavljajo ali imajo med svojimi kartami pare. 
Zgled: karta 4 . 3 =  in  karta 6 . 2 = 
tvorita par, ker imata enak rezultat 12.  

Pred igro premešamo karte in jih razdelimo med igralc. Vsak igralec dobi 5 ali 7 krat po eno karto.  

Najprej vsak igralec izloči pare. 
Igralec desno od delilca ponudi svoj šop kart naslednjemu igralcu. Ta sme izvleči eno karto in jo pridružiti svojim. Če se rezultat računa na izvlečeni karti ujema z rezultatom računa na kateri  izmed njegovih kart je osvojil par, ki ga izloči iz igre, iz kupa nerazdeljenih kart pa vzame eno karto, če je tudi izvlečena karta v paru s katero od njegovih kart, izloči še ta par in ponovi postopek, preostale karte pa ponudi naslednjemu igralcu. Tako igrajo toliko čas, da izločijo vse pare,  igralci, razen tistega, ki ima Črno Piko, pa ostanejo brez kart.

Možnih je še več različic igre. Igramo lahko tudi igro SPOMIN pri kateri kartam položenim z licem na podlago in razporejenim v različne vzorce (pravokotnik, kvadrat, veriga, obroč itd.) iščemo ustrezne pare po spominu in preverjamo zapisane račune.  Za začetek in spoznavanje lahko kate razprostremo po mizi in igralcem naročimo naj vsak zbere kar največ parov. Igralci naj sami predlagajo nove igre in pravila.

Z igrami SEŠTEVANJE, ODŠTEVANJE, MNOŽENJE in DELJENJE na sproščen in zabaven način utrjujemo osnovne računske operacije in njihove lastnosti z računanjem na pamet.

 

J. Kotnik:  ČRNI PETER PIKA IN MATEMATIKA  -  IGRE S KARTAMI
                                                
za učence od 1. razreda in dalje                          12,50 €

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**********************************************************************************************
 
IGRE S KARTAMI
NAJSLAVNEJŠI ODKRITELJI, RAZISKOVALCI in OSVAJALCI

 

Kdo je odkrival, raziskoval in osvajal svet? 
(ZGODOVINA, ZEMLJEPIS)

S. Padežnik:  KRIŠTOF KOLUMB Didaktične igralnekarte  9,00 €
V za
vitku je 81 kart. Na njih so slike raziskovalcev, odkriteljev in osvajalcev (40) in simbolični zemljevidi dežel, ki so jih odkrili, raziskali ali osvajali. Karte povezujejo v pare značilne ikone na robovih kart. S kartami je mogoče igrati najmanj 6 iger. Pri igrah sodeluje od 2 do 6 igralcev. Z iskanjem parov pa lahko utrjuje spomin in znanje tudi en sam igralec. Pri nekaterih igrah sodeluje Princ Henrik Pomorščak - Jolly. V škatli je knjižica z navodili in pravili igranja ter podatki o pomorščakih in njihovih podvigih.

  KRIŠTOF KOLUMB  - zgodovina odkritij- za vse starosti od 4. do 99. leta    9,00 € 

 

******************************************************************************************************************

 

IGRE S KARTAMI - KAKO SMO IGRALI KARTE V ŠOLI (pismo učenke Ivice) 

 

*********************************************************************************************************

******************************************************************************************************

Zbirke vaj in nalog z rešitvami:  matematika   fizika   kemija 

Matematika: 1., 2. in 3. razred    4., 5. in 6. razred    7., 8. in 9. razred

Izbirna predmeta:   logika        astronomija 

Druga gradiva:

                             didaktične igre s kartami-- za ponavljanje in sprostitev

                                  druga literatura     seznam publikacij   Založba MATH

 

 Založba MATH d.o.o.,  Ul. Anele Ljubičeve 1,  1211 Ljubljana

 Tel./fax: 01 5053 207,  E- poša: math@siol.net